Vitajte v REALTIME.

Realtime, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na trhu informačných technológií so zameraním na vývoj a údržbu laboratórnych informačných systémov.

Lekárom každodenne poskytuje cenné informácie, ktoré urýchľujú proces diagnostiky zdravotného stavu pacienta s následným stanovením jeho liečby.

Viac informácií >>
page1-img1

Skúsenosti

V oblasti aizácie rôznych typov laboratórií máme viac ako 20 ročné skúsenosti.

Zdravotníctvo

Elektronická výmena dát s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami a inštitúciami verejného zdravotníctva.

Budúcnosť

Podieľať sa na biomedicínskom výskume a tým prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí.

Digitálna biomedicína je výzvou zajtrajška

Laboratórne informačné systémy pracujú s veľkým množstvom diagnostických testov, ktoré sú vhodné pre detailnú laboratórnu analýzu a ako podklad pre vedu a výskum. Zberom ďalších dát, a ich kombináciou s existujúcimi medicínskymi poznatkami chceme prispieť k efektívnejšej liečbe pacientov.

Ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti laboratórnych informačných systémov, sme sa podieľali na viacerých medicínskych štúdiách a preto sme sa rozhodli napredovať a využiť skúsenosti získané v tejto oblasti pri ďalšom diagnostickom výskume.

V roku 2017 sme sa spolu s našimi partnermi zapojili do projektu - Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu.

Sme nesmierne hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a že vám môžeme prinášať výsledky našej práce, prostredníctvom noviniek na našej webovej stránke.

Partneri

Spoznajte spoločnosti, s ktorými spolupracujeme pri využívaní našich technológii.

client-5client-4client-4client-1client-2
client-3client-4client-4