Ostatné produkty

„Nové riešenia sú pre nás výzvou!“

Okrem štandardných laboratórnych informačných systémov sa snažíme zefektívniť aj ostatné procesy s tým spojené. Spoločnosť poskytuje okrem uvedených produktov:

Systém pre reprezentantov laboratórií, ktorí majú na starosti vzťahy so zdravotníckymi zariadeniami. Ten im umožňuje detailnejšie sledovať ich aktivitu a efektívnosť vo vzťahu k jednotlivým laboratóriám a analyzovať spokojnosť jednotlivých subjektov.

Systém na finančno-ekonomickú analýzu laboratória (DWH). Komplexné ekonomické ukazovatele identifikujú vývoj, rekapitulujú a kvantifikujú činitele, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšiu optimalizáciu a efektívnosť jednotlivého laboratória.