eVýsledky

„Optimálny manažment pacienta.“

Lekárom a iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytuje webhostingové centrum rýchly prístup k výsledkom pacienta a prehľadnú evidenciu zdravotnej dokumentácie. Je odpoveďou na súčasné trendy v on-line komunikácii a zohľadňuje vysoké nároky používateľov.   Samozrejmosťou webhostingu je bezpečné prihlásenie prostredníctvom autorizačného nástroja Grid Karty a SMS notifikácie.