Kontakt

Realtime, s.r.o.
Bajkalská 9
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Email: info@rtime.sk
Tel: +421 905 312 785

IČO: 47 463 627
DIČ: 2023893476
IČ DPH: SK2023893476

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929903187/1100
SWIFT kód: TATR SK BX
IBAN: SK9011000000002929903187

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava 1, Odd: Sro, Vložka č. 92939/B