Kontrolný systém

„Kontrola rovná sa presnosť.“

Nároky a potreby laboratórnych pracovníkov kladené na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie diagnostických procesov v laboratóriu sú zabezpečené procesom pravidelnej kontroly správnosti a presnosti merania. Kontrola vyplýva nielen z dodržiavania pravidiel správnej laboratórnej praxe, ale jednotlivé laboratóriá musia preukazovať nadväznosť svojich výsledkov meraní vzhľadom na medzinárodné štandardy. Kontrolný systém napomáha neustále zlepšovať a zvyšovať efektivitu jednotlivých produktov a služieb.