Centrálna poisťovňa

„Administratíva a výkazy teraz zaberú minimum času.“

Medicínske laboratóriá neustále bojujú s požiadavkami a rastúcimi nárokmi na administratívu, najmä vo vzťahu k poisťovniam. Výkazy, prehľady, štatistiky a rôzne obmedzenia zaberajú priveľa času, čím sa predlžuje aj čas na diagnostiku a liečbu pacienta. Vďaka centrálnej poisťovni sa to dá zvládnuť oveľa rýchlejšie. Ušetrený čas a energiu tak môžu jednotlivé zložky zdravotnej starostlivosti venovať pacientom.