LIS

„Komplexná analýza, rýchly výsledok“.

Laboratórny informačný systém zabezpečuje komplexnú analýzu vzoriek v laboratóriách, ktorého výsledkom je diagnostika stavu pacienta. Získavanie a spracovávanie informácií pomocou on-line prepojenia jednotlivých prístrojov, urýchľuje celkové spracovanie dát. LIS je vyvinutý tak, že dokáže svojou robustnosťou pokryť niekoľko tisíc používateľov a interaktívne vie komunikovať s každým laboratórnym prístrojom. Je nastaviteľný a prispôsobiteľný pre rôzne typy prevádzok laboratórnej diagnostiky.

V súčasnosti laboratórny informačný systém  pokrýva prevádzky biochémie, hematológie, imunológie, genetiky, mikrobiológie, cytológie a prevádzky ďalších špecializovaných laboratórií.