Služby

„Vývoj softvéru“

Vývoj softvéru na mieru je prioritou spoločnosti. V praxi laboratórnych informačných systémov je prispôsobenie potrebám koncového užívateľa nevyhnutnosťou.  Pri tvorbe vždy vychádzame z našich znalostí a značných skúseností s používaním týchto systémov a rôznych vývojových nástrojov.

Sme schopní realizovať a dodať projekt od výberu hardvéru a analýzy požiadaviek na softvér, cez návrh riešenia, jeho realizáciu, inštaláciu, nastavenie a odskúšanie, až po služby zahrňujúce školenie personálu, a záručnú/pozáručnú podporu daného systému.

„Údržba, podpora a legislatívny update systému“

Vykonávanie údržby už implementovaného informačného systému vyplýva nielen z poslania zvyšovať efektivitu ponúkaných produktov a služieb ale aj z komplexnosti ponúkaných riešení pre našich klientov. Samozrejmosťou je 24-hodinová hot-line linka, kde naši pracovníci registrujú všetky požiadavky na servisné zásahy cez systém údržby HELPDESK. Ten poskytuje okamžitý prehľad o nahlásených servisných prípadoch a o ich stave riešenia.

Časté legislatívne zmeny v oblasti zdravotníctva vyvolávajú potrebu úpravy existujúcich systémov. Tieto zmeny neustále sledujeme, aplikujeme a uvádzame do praxe. Zároveň dopĺňame potrebné funkcie, ktoré pomôžu zefektívniť procesy a znížiť náklady laboratória.