Doprava

„Ideálna trasa, menšie náklady.“

Účelom informačného systému je podporiť rýchlejšiu a efektívnejší dopravu biologického materiálu a vzoriek pacienta. Každodenná optimalizácia trás vodičov laboratórií a nastavenie ideálnej trasy, umožňuje nielen úsporu nákladov, ale v konečnom dôsledku aj promptné spracovanie vzoriek a vydanie výsledkov lekárovi.