Systémy na mieru

Spoločnou črtou každého typu laboratória je prijem materiálu, jeho spracovanie, analýza a odoslanie výsledkov na ich ďalšie posúdenie. Rozdiel spočíva v jedinečnosti spracovania v závislosti od typu takého laboratória. Na základe dlhoročných skúseností a automatizácie veľkého množstva typov laboratórií sa nám podarilo vytvoriť model, ktorý vieme napasovať na ľubovoľný typ laboratória.