Automatizácia laboratórnych procesov

Automatizácia nahrádza v čo najväčšej možnej miere náročnú manuálnu prácu a odbúrava veľkú administratívu, ktorá je jej sprievodným javom. Informačný systém vie elektronicky požiadavky prijímať, aický ich triediť a zaraďovať na ich ďalšie spracovanie, posielať požiadavky do laboratórnych prístrojov, prijímať výsledky z týchto strojov  a následne po verifikácii a validácii tieto výsledky elektronicky odoslať priamo zdravotníckemu zariadeniu.